LiFe
online

Suchdolský most
Nahoru ] Následující ]

Rodina
Oblíbená místa
Fotky
Zajímavosti
Kalendář 2006
Bývávalo ...
Obsah
Hledat


Dodatek ze září 2004: informace o mostu na webu České dálnice.Podrobné informace o soutěží na most lze najít v časopise Stavba 5/99
odkud jsem zkopíroval stránku s popisem vítězného návrhu.

 

 Obchvat Prahy v nedohlednu

(z Časopisu Týden, 14.08.2000 - Tomáš Čechtický - str. 28)

Pohled na Suchdolský most směrem k PrazeV soutěži na Suchdolský most zvítězil návrh prof. Studničky (Svatopluk Kobr, Tomáš Rotter, Jiří Schindler, Martin Šenberger, Tomáš Šenberger, spolupráce Miroslav Kloupar, Petr Vaněk). Porota ocenila dvě patra: horní pro dopravu do Suchdola, dolní do Bohnic. Pod vozovkou je zavěšena lávka pro cyklisty a pěší. 

Pětadvacet virtuálních mostů zdobí Vltavu u Suchdola

Šest variant severozápadní trasy obchvatu Prahy právě prochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Vyhrát může kterákoli, pražský magistrát však prosazuje verzi jedinou.

Jde o trasu u Suchdola, tzv. jižní, nejbližší centru Prahy. Právě ta se zalíbila pražskému zastupitelstvu, takže ji vtělilo do územního plánu hlavního města Prahy (ÚPHMP). Varianta ovšem čelí odmítavému stanovisku ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a drtivé kritice ekologických iniciativ. "Kdyby chtěl někdo tenhle kousek země cíleně zdevastovat, neexistovala by zhoubnější čára," odsoudil kontroverzní návrh dálnice doběla rozpálený Jaroslav Korf, místopředseda občanského sdružení Ekoforum. Ochránci životního prostředí zatím "vedou na body"; ministerstvo pro místní rozvoj 15. června letošního roku jednání o územním plánu pražského regionu, který je územnímu plánu hlavního města nadřazen, zastavilo. Vrátilo jej do fáze konceptu a nařídilo "nezbytné doplňující práce".

Úkol z pilnosti

Investorem obchvatu je stát zastupovaný ministerstvem dopravy, potažmo Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (ŘSD). Aniž by bylo zřejmé, která z šesti variant severozápadní cesty nakonec podle EIA (Environmental Impact Analysis = studie dopadu na životní prostředí) v přírodě napáchá nejméně škod, Ředitelství silnic a dálnic přispěchalo s konkurzem právě pro most u Suchdola. Ředitel výstavby ŘSD Petr Laušman šéfoval porotě, která návrhy posuzovala. "Konkurz jsme vypsali, protože jsme nehodlali přijmout nějaké standardní řešení," řekl TÝDNU. "Bylo nám jasné, že nová cesta přes Vltavu si v kaskádě pražských mostů zaslouží zvláštní pozornost." Soutěže se zúčastnilo pětadvacet týmů architektů. Porota, skládající se ze tří zástupců ředitelství a pěti nezávislých inženýrů a architektů, první cenu neudělila. Hned tři práce ale vybrala pro místo druhé a každou z nich ocenila odměnou 300 tisíc korun. Z nich pak vítězně vyšel návrh č. 8 profesora Jiřího Studničky z katedry ocelových konstrukcí stavební fakulty ČVUT. Kdyby se nakonec nový most přes Vltavu rozkročil právě u Suchdola - což zdaleka není jisté -, bude realizován Studničkův návrh. Pokud ne, Ředitelství silnic a dálnic bude muset vypsat nový konkurz pro novou lokalitu. Je takové hýření architektonickými konkurzy naslepo běžné? Radní pražského magistrátu Zdeněk Kovářík povšechně tvrdí, že jde o tak složitá díla, že inženýři řeší návrhy mostů dávno před započetím stavby silnice. On sám si vzpomíná, že Nuselský most byl navržen osm až devět let před zahájením prací. Budiž, ale papírová podoba "Nuseláku" vznikla za totality jednou provždy, kdežto most přes Vltavu na severozápadě Prahy může být z důvodů EIA posunut o desítky kilometrů severněji - a pak musí vypadat docela jinak. Laušman rovnou říká, že taková soutěž naslepo běžná není. "My ovšem počítali s tím, že trasu stabilizuje územní plán Prah y. Tento plán ale ministerstvo životního prostředí bohužel příliš nerespektuje," dodal vyčítavě.

Přírodními památkami napříč

Místopředseda Ekofora Korf tvrdí, že pražští zastupitelé před schvalováním územního plánu hlavního města Prahy mnoho zásadních připomínek občanů, občanských sdružení i obcí proti "suchdolské trase" vůbec neslyšeli. Plán byl sešit horkou jehlou s pragmatickým odůvodněním, že Praha je velká, obchvat nutný a s puntičkářským lpěním na každé kytce nebo broukovi bychom se nikam nedostali. Na prvních dvou premisách se všichni shodují. Praha je vskutku velká a most Barikádníků z Holešovic do Troje nestačí. Doprava proudící ze severu na západ se městná ve známém "trychtýři" Letné. Dálnice, která by sedmimílovou botou nového mostu severně od Bohnic přeskočila z pravého břehu Vltavy rázem až kamsi k Ruzyni, by byla pro motoristy pravým dobrodiním. A podle radního Kováříka nejen pro motoristy - odlehčila by také občanům Prahy 6, 7 a 8. Korf je vybaven dokumenty, které dokládají pravý opak. Pro rok 2010 existují hned tři prognózy počtu vozů valících se trasou přes Suchdol. Ústav dopravního inženýrství ve své studii z roku 1988 udává 36 800 aut za 24 hodin v obou směrech. Na toto množství vypracovali experti dokumentaci EIA, v níž sice konstatují výrazné negativní vlivy na přírodu v okolí komunikace, stavbě však v případě dodržení veškerých ochranných opatření přece jen nebrání. Korf však argumentuje jinými podklady, rovněž vypracovanými Ústavem dopravního inženýrství a rovněž z roku 1988. Tam už je intenzita na uvažované dálnici mezi Čimicemi a Suchdolem mnohem vyšší, 61 900 aut za den. Nejčernější vize dokonce uvádí 86 tisíc aut za den v obou směrech (pro srovnání: pražskou Wilsonovou ulicí na Jižní spojce projede za den 104 tisíc aut). Pro tato čísla už dokumentace EIA neexistuje, je ale zřejmé, že stavbu s takovým ekologickým břemenem by ochránci životního prostředí už neakceptovali. A občané z Prahy 6, 7 a 8, kterým by taková plechová armáda duněla pod okny? "Těm by se nejen neodlehčilo, ti by byli nešťastní," soudí Korf. Ředitel výstavby ŘSD Laušman je ale jiného názoru: "Mezi námi, pane redaktore, když už máte někde funkční protihlukové bariéry, není jedno, jestli jede po dálnici čtyřicet, nebo osmdesát tisíc aut?" Podobné argumenty křižují i nad ohroženými "kytkami a brouky". Korf, který horuje pro severnější trasu, tzv. roztockou, je ekologickým dopadem dálnice přes most u Suchdola zdrcen. "Dálnice vede doslova napříč přírodními památkami Sedlecké skály a Zámky - kolik takových míst v Praze ještě zbývá?" Radní Kovářík vidí problém z jiného úhlu. "Most přes Vltavu se dotkne životního prostředí, ať bude stát kdekoliv," prohlásil. Přímočarý Laušman říká, že kdyby se nestavělo vůbec, bude veškerá doprava ze severu na západ supět po Veletržní, což je neúnosné. Stavět se tedy musí. V případě realizace suchdolské varianty budou řidiči obchvat houfně využívat a Praze odlehčí. "Čím dál od centra okruh postavíme, tím méně po něm budou šoféři jezdit a jako doposud se budou drát ucpanou Prahou. Tak si vyberte," dodal.