LiFe
online

Severozápadní obchvat Prahy
Předchozí ] Nahoru ] Následující ]

Rodina
Oblíbená místa
Fotky
Zajímavosti
Kalendář 2006
Bývávalo ...
Obsah
Hledat


Podle územního plánu města Prahy má přes Suchdol vést silniční obchvat, který má odklonit tranzitní dopravu z centra (a přivést ji na Suchdol). Plán zobrazuje variantu "J", která šestiproudým tunelem podjede suchdolskou zástavbu. Dále existuje varianta "SS", která vede za Roztokami nad Vltavou. Teprve po dostavění obchvatu se má začít budovat tunel mezi Letnou a Pelc-Tyrolkou, který bude součástí vnitřního dopravního okruhu, odlehčí Holešovicím a konečně z Letné odvede dopravu, kterou tam přivádí Strahovský tunel.

Jak uvidíte po klepnutí na mapku,  obchvat se nám prožene kolem pole (tam, kde zelená trasa "J" překonává Vltavu). Město nabízí podobnou podrobnější mapu obou nejžhavějších variant okruhu. To, co žádná z těchto map trochu demagogicky neukazuje, je přivaděč okruhu z Dejvic, který do Suchdola natáhne ještě další auťáky smradláky. Pokud vás mapy dopravy v pražském regionu zajímají ještě podrobněji, zkuste "Doprava" na stránkách www.wmap.cz/region/

Město Praha dává přirozeně přednost variantě obchvatu přes Suchdol, jak je vidět z porovnání tras "J" a "SS". Poučná je četba Veřejného projednání obsahu posudku a došlých vyjádření k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí na stavbu"Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně-Březiněves". Tento dokument si můžete stáhnout.
Další varianty dopravního řešení severozápadního obchvatu jsou zmíněny v článku Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a návrh územního plánu Prahy.

Ochránci přírody se před okruhem snaží uchránit i Čimické údolí a Zámka což jsou další z řady chráněných území Prahy.

  • 30. dubna 2002 vydalo Ministerstvo životního prostření závěrečné stanovisko k dokumentaci EIA. Konstatuje se, že varianty J a SS jsou akceptovatelné. K zmíněnému stanovisku zaujal stanovisko suchdolský radní P. Hejl v Suchdolských Informacích 2/02.
  • V létě 2002 byly Sedlecké skály nad železniční tratí zabaleny do pletiva, byl to dost drsný zásah, "přírodní památky" asi snesou ledacos. A stará prostřílená cedule "Přírodní rezervace" byla nahrazena novou "Přírodní památka", na kterou si ale také někdo hned vystřelil. Ta stará cedule se dva měsíce válela v trávě, tak jsme si ji vzali na pole.
  • Narazil jsem na Neviditelném psu na článek Pavla Hasenkopfa ze 16.9.2002 DOPRAVA: Povede po pražském nábřeží kpt. Jaroše nová magistrála?