LiFe
online

Územní plán
Předchozí ] Nahoru ] Následující ]

Rodina
Oblíbená místa
Fotky
Zajímavosti
Kalendář 2006
Bývávalo ...
Obsah
Hledat


Plán Prahy ] Ortho-mapa ] [ Územní plán ] Katastrální mapa ]

Tady je detail územního plánu, přemostění Vltavy. Je vidět také část Dejvického přivaděče, který přijede tunelem.
Pole vyznačeno červeným šrafováním.

Tohle je územní plán Suchdola, žlutá naznačuje obchvat. Zhruba v diagonále běží Kamýcká ulice.

Z výpisu hledání vím, že na tento web občas mylně zabloudí hledači katastru nemovitostí. Pro takové uvádím odkaz na Český uřad zeměměřičský a katastrální. Hodně štěstí.

Zobrazené mapové vrstvy:

Kódy funkcí
Uliční síť
Správní obvody
Katastrální území
Městské části
Funkční využití

Aktuální vrstva: Katastrální území

Bohnice, Sedlec, Suchdol

Střed mapy:

Městská část : Praha-Suchdol
Katastr : Suchdol
Nejbližší adresa : 0/907
Nejbližší ulice : Roztocká
Funkční využití : ZN přírodní nelesní plochy

Územní plán Prahy a generování územního plánu pro naše pole.

Legenda - Funkční využití:

 POLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ
 OBYTNÁ
 čistě obytné (OC)
 všeobecně obytné (OV)
 obytné malých sídel (OMS)
 SMÍŠENÁ
 smíšené městského typu (SVM)
 smíšené obchodu a služeb (SVO)
 smíšené městského jádra (SMJ)
 smíšené malých sídel (SMS)
 VÝROBY A SLUŽEB
 služeb a nerušící výroby (VN)
 průmyslové výroby (VP)
 skladování a distribuce (SK)
 SPORTU A REKREACE
 sloužící sportu (SP)
 sloužící oddechu (SO)
 ZVLÁŠTNÍ
 velké obchodní komplexy (ZOB)
 velké ubytovací komplexy (ZUB)
 veletržní, výstavní a kongresové areály (ZVK)
 velké sportovní areály (ZSP)
 vysoké školy a vysokoškolské koleje (ZVS)
 kultura a církev (ZKC)
 správa (ZSS)
 administrativní zařízení (ZAD)
 ostatní bez specifikace funkční náplně (ZOS)
 MONOFUNKČNÍ PLOCHY
 VEŘEJNÉ VYBAVENÍ
 mateřské, základní a střední školy (VVS)
 zdravotnictví a sociální péče (VVZ)
 městská správa (VVM)
 armáda a bezpečnost (VVA)
 ostatní (VVO)
 bez bližší specifikace (VVX)
 DOPRAVA
 vybraná komunikační síť (SD)
 vybraná komunikační síť (S1)
 vybraná komunikační síť (S2)
 vybraná komunikační síť (S4)
 tratě a zařízení železnice (DZ1)
 vlečky (DZ2)
 dopravní a vojenská letiště (DL)
 sportovní letiště (DLS)
 garáže (DG)
 záchytná parkoviště systému P+R (DPZ)
 ostatní parkoviště (DPO)
 čerpací stanice pohonných hmot (DB)
 zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob (DM)
 přístavy (DPR)
 plochy plavebních komor (DPK)
 překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody (DDN)
 nákladní celnice (DCE)
 TECHNICKÉ VYBAVENÍ
 zásobování vodou (TV)
 odkanalizování (TK)
 zařízení k zneškodňování komunálního odpadu (TO)
 zařízení k zneškodňování rostlinného odpadu (TOR)
 zařízení k recyklaci odpadu (TR)
 skládky odpadu (TS)
 centrální zásobování teplem (TT)
 zásobování plynem (TP)
 zásobování elektrickou energií (TE)
 zařízení pro přenos informací (TI)
 PŘÍRODA, KRAJINA, ZELEŇ
 lesní porosty (LR)
 historické zahrady (QPP)
 parky a parkově upravené plochy (PP)
 hřbitovy (PH)
 přírodní nelesní plochy (ZN)
 louky, pastviny (NL)
 izolační zeleň (IZ)
 sady a zahrady (PSZ)
 vinice (PSV)
 zahrádky a zahrádkové osady (PZO)
 zahradnictví (PZA)
 VODNÍ PLOCHY
 řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, plavební kanály (VOP)
 ZEMĚDĚLSTVÍ
 zařízení a stavby sloužící intenzivní zemědělské výrobě (ZV)
 orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (OP)
 SPECIFICKÉ PLOCHY
 suché poldry (SUP)
 veřejná prostranství (DVP)
 urbanisticky významné komunikace a pěší lávky (S3)
 urbanisticky významné komunikace a pěší lávky (S5)
 náplavky, hráze, snížená nábřeží (DNA)
 těžební plochy (TEP)