LiFe
online

Katastrální mapa
Předchozí ] Nahoru ]

Rodina
Oblíbená místa
Fotky
Zajímavosti
Kalendář 2006
Bývávalo ...
Obsah
Hledat


Plán Prahy ] Ortho-mapa ] Územní plán ] [ Katastrální mapa ]

Pole je zvýrazněno zeleně.

Z výpisu hledání vím, že na tento web občas mylně zabloudí hledači katastru nemovitostí. Pro takové uvádím odkaz na Český uřad zeměměřičský a katastrální. Hodně štěstí.

Zobrazené mapové vrstvy:
Ulice
Správní obvody
Parcelní mapa
Skupiny parcel-new
Katastrální území
Městské části
Vltava na území Prahy

Střed mapy:
Cena polygonu za m2 v Kč :
Číslo skupiny parcel :
Číslo mapového listu :
Katastrální území : Suchdol
Městská část : Praha-Suchdol

Cenová mapa Prahy a generování katastrální mapy pro naše pole.

... rok 2002 z městského informačního systému